top of page
102.jpg

TROPICANA

Client

TROPICANA

Services

  • Media Strategy &

       Communication Strategy

  • Advertising Material Production

Tropicana ผลิตภันณ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เป็นที่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย Tropicana เข้ามาหาเราในโจทย์ที่ว่าต้องการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมกับปรับภาพจำให้ทั่วไปได้รับรู้ว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

จากโจทย์นี้ทางทีมจึงได้นำเสนอแผน Media Strategy & Communication Strategy เพื่อวางแผนในการใช้สื่อและวางMessage

และปรับภาพจ พร้อมกับสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อที่จะสื่อสารออกไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมา 

TYPE OF WORK

Media Strategy
Key visual Design
Advertising Photography

KEY VISUAL DESIGN

KEY VISUAL IDEAS MOCKUP

*สื่อตัวอย่างใช้เพื่อนำเสนอให้ Mood & Tone และไอเดียชัดเจนมากยิ่งเท่านั้น   ไม่ได้นำมาใช้จริงในเชิงพาณิย์หรือการค้าแต่อย่างใด

PHOTOGRAPHY