top of page
03.jpg

HOTEL PLUS

Client

Hotel Plus

Services

  • Brand Identity Design

  • Media Optimization & Marketing Implementation

H+ Hotel Plus คือ ผู้ช่วยบริหารโรงแรมมืออาชีพสำหรับเจ้าของโรงแรม ตั้งแต่การวางแผนโครงการการลงทุนธุรกิจโรงแรม การบริหารยอดจองห้องพัก การสร้างแบรนด์โรงแรมให้เป็นที่รู้จัก ทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทำให้การดำเนินงานคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพรายได้ให้โรงแรมอย่างสูงสุด ทีมที่ปรึกษาโรงแรมของเราประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ช่วยวางแผนการบริหารโรงแรมแบบมีกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดจองห้องพักของคุณให้ประสบความสำเร็จ


มหัศจรรย์เอเจนซี่ได้รับโจทย์จาก H+ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจากการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ที่จะเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูล และสร้างยอดการใช้บริการจากลูกค้าได้ ทางทีมเริ่มการวางกลยุทธ์ในการทำเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ นอกจากนี้มหัศจรรย์ยังได้ดูแลในการทำการตลาด และโฆษณาบนสื่อ Online อย่างตัว Facebook ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

TYPE OF WORK

Website
Social Media Management
Media Optimization

WEBSITE

ดู Showcase อื่น ๆ เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ หรือ 
ถ้าคิดว่าเราใช่ก็เลือกใช้บริการที่มหัศจรรย์ได้เลย !!

bottom of page