top of page
7.jpg

SABAI E BIKE

Client

SABAI E BIKE

Services

  • Brand Analysis &Strategy

  • Media Strategy & Communication Strategy

  • Media Optimization & Marketing Implementation

  • Outbound Strategy

Sabai E-Bike แบรนด์รถจักรยานไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ที่มีรุ่นรถให้เลือกมากกว่า 44 รุ่น และมีสาขาทั่วประเทศไทยมากถึง 41 สาขา พร้อมทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

มหัศจรรย์ไอเดียเป็นเอเจนซี่ที่ได้รับโอกาสดูแลแบรนด์ Sabai E-Bike ในการทำการตลาดออนไลน์ Rebranding ภาพลักษณ์ และสร้างแบรนด์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์ ผ่านการทำ Brand Analysis & Strategy, Corporate Identity, Media Strategy รวมไปถึงการทำ Campaign เพื่อสื่อสารคอนเทนต์ และทำการโฆษณาในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ Line OA เพื่อเพิ่มการรับรู้ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

TYPE OF WORK

Brand Analysis & Strategy
Media Strategy
Communication Strategy
Social Media Management
Media Optimization
Key Opinion Leader (KOL)

KEY VISUAL

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

ดู Showcase อื่น ๆ เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ หรือ 
ถ้าคิดว่าเราใช่ก็เลือกใช้บริการที่มหัศจรรย์ได้เลย !!

bottom of page